افتتاح مدرسه بوعلی سینا در میانه توسط رئیس مجلس

۳ سال پیش
افتتاح مدرسه بوعلی سینا در میانه توسط رئیس مجلس

دبیرستان پسرانه بوعلی سینا در میانه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

منبع: ایسنا