دولت به دنبال تامین کسری بودجه از راههای ممکن باشد

۳ سال پیش
دولت به دنبال تامین کسری بودجه از راههای ممکن باشد

نماینده بوکان در مجلس گفت: رسالت اصلی بودجه سال آینده باید کاهش فشار اقتصادی از دوش مردم و افزایش رضایت مندی در سطح جامعه باشد.

منبع: ایسنا