خسارت جبران‌ناپذیر تعطیلی دولت آمریکا به یک پارک ملی

۳ سال پیش
خسارت جبران‌ناپذیر تعطیلی دولت آمریکا به یک پارک ملی

سرپرست سابق پارک ملی «جاشوا تری» در جنوب شرق ایالت کالیفرنیا گفت: جبران و بازسازی خسارت‌های وارد شده به این منطقه که پیامد تعطیلی دولت آمریکا است به صدها سال زمان نیاز دارد.

منبع: ایسنا