مقصر ۷۰درصد مشکلات اقتصادی ایران کیست؟

۳ سال پیش
مقصر ۷۰درصد مشکلات اقتصادی ایران کیست؟

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: سهم آمریکا در بروز مشکلات و تحریم‌های اقتصادی کشورمان ۲۰ تا ۳۰ درصد است. دلیل بخش مهمی از تحریم‌های تحمیلی بر ملت، ضعف مدیریت هوشمندانه و تحریم‌های داخلی است.

منبع: اقتصاد آنلاین