با تدابیر اتخاذ شده رشد اقتصادی نباید منفی شود/ با مدیریت دولتی می‌توان مانع کسری بودجه شد

۳ سال پیش
با تدابیر اتخاذ شده رشد اقتصادی نباید منفی شود/ با مدیریت دولتی می‌توان مانع کسری بودجه شد

وزیر اقتصاد گفت: برآورد می‌شود کسری بودجه رخ بدهد اما مدیریت دولتی می‌تواند مانع این اتفاق شود.

منبع: اقتصاد آنلاین