ماموریت «پزشکیان» به کمیسیون‌ها برای بررسی عملکرد دولت در بودجه ۹۶

۳ سال پیش
ماموریت «پزشکیان» به کمیسیون‌ها برای بررسی عملکرد دولت در بودجه ۹۶

نایب رئیس مجلس با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه‌ ۹۶ گفت که کمیسیون‌های مجلس در جلساتی به بررسی عملکرد دولت بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶ پرداخته و گزارش آن را ظرف یک ماه آینده به مجلس ارائه کند.

منبع: ایسنا