سنا لایحه بازگشایی دولت آمریکا را تصویب کرد

۳ سال پیش
سنا لایحه بازگشایی دولت آمریکا را تصویب کرد

سنای آمریکا لایحه بازگشایی دولت این کشور را به اتفاق آرا به تصویب رساند.

منبع: اقتصاد آنلاین