وقف‌چی: در استفاده از فضای مجازی ناچاریم/ موضوع فضای مجازی خلأ قانونی دارد

۳ سال پیش
وقف‌چی: در استفاده از فضای مجازی ناچاریم/ موضوع فضای مجازی خلأ قانونی دارد

نماینده مردم زنجان در مجلس با اشاره به ضرورت استفاده از فضای مجازی گفت: وقتی که مقام معظم رهبری به موضوعی می‌رسند و به آن تأکید دارند نشان از اهمیت موضوع است. ما در استفاده از این فضای مجازی ناچاریم پس باید در مورد استفاده‌ درست از آن بیندیشیم. موضوع فضای مجازی خلأ قانونی دارد.

منبع: ایسنا