رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش آغاز شد

۳ سال پیش
رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش آغاز شد

رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش با آرایش عملیاتی یگان‌های مختلف این نیرو در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان آغاز شد.

منبع: ایسنا