طرح ترامپ برای پایان تعطیلی دولت در سنا رای نیاورد

۳ سال پیش
طرح ترامپ برای پایان تعطیلی دولت در سنا رای نیاورد

طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان بخشیدن به تعطیلی دولت نتوانست رای مورد نیاز در سنا را بدست بیاورد.

منبع: اقتصاد آنلاین