استفاده از یار خارجی برای کمک به هیات دولت!

۳ سال پیش
استفاده از یار خارجی برای کمک به هیات دولت!

پیشنهاد مصطفی محقق داماد درباره استفاده از متخصصان خارجی در هیات دولت برای برطرف کردن مشکلات کشور همپای استفاده از مربیان خارجی در ورزش، سوژه کارتونی از احمد عربانی در ماهنامه طنز و کارتون خط خطی شد.

منبع: اقتصاد آنلاین