رقابت بیش از ۲۷‌ هزار داوطلب کنکور سراسری در استان اردبیل

۲ ماه پیش
رقابت بیش از ۲۷‌ هزار داوطلب کنکور سراسری در استان اردبیل

رقابت بیش از ۲۷‌ هزار داوطلب کنکور سراسری در استان اردبیل

منبع: فارس