مشارکت ۵۵.۵ درصدی گلستانی ها تا ساعت ۲۳/ فرایند انتخابات در روستاهای ییلاقی میتواند با درخواست کتبی فرمانداران تمام شود

دبیر ستاد انتخابات استان گلستان گفت: تا ساعت ۲۳ امشب قریب به ۷۵۲ هزار تعرفه رآی در گلستان مصرف شده است.

منبع: برنا