واکنش خواهران و برادر "بابک خرمدین " چیست؟

رکنا: جسد مثله شده "بابک خرمدین" سینماگر ایرانی ، روزگذشته در گوشه ای از فاز 3 اکباتان در حالیکه در یک چمدان جاسازی شده بود کشف شد. والدین بابک خرمدین در مورد این جنایت، بازداشت و به قتل فرزندشان اعتراف کردند.

منبع: نشان آنلاین