راه‌اندازی ۱۲۰۰ ستاد الکترونیک ذیل سامانه جامع "رئیسی جوانان"

مسئول ستاد جوانان آیت‌الله رئیسی در تشریح فرآیند ایده پردازی سامانه "رئیسی جوانان" عنوان کرد: در این انتخابات برای اولین بار ایده ستادهای الکترونیک توسط ستاد مرکزی جوانان شکل گردید؛ این ایده با نظر به تاثیر فضای مجازی و محدودیتهای ایجاد شده بدلیل شرایط کرونایی شکل گرفت.

منبع: دانا