اجرای طرح جایگزینی ۲۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق شهری در آمل

با حضور مهندس سید کاظم حسینی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران و سید حمید هاشمی شهردار آمل ؛ آیین انعقاد تفاهم نامه جایگزینی سیم به کابل این شهر برگزار شد.

منبع: رکنا