مخالفت اتحادیه اروپا و آمریکا با طرح دو دولتی اردوغان در قبرس

منبع: فارس