۹ شهرستان استان بوشهر در وضعیت قرمز کرونایی

طبق آخرین آمار رنگ‌بندی کشور، از ۱۰ شهرستان استان بوشهر به جز شهرستان دیّر همگی در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

منبع: ایسنا