۵ میلیون دز واکسن «کووپارس» تحویل وزارت بهداشت شد

۱۱ روز پیش
۵ میلیون دز واکسن «کووپارس» تحویل وزارت بهداشت شد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز اولین محموله ۵ میلیون دزی واکسن کرونا تحویل داده شده و امیدواریم تا پایان سال ۴۰ میلیون دز تحویل داده شود.

منبع: دانا