یک میلیون و 200 هزار دُز واکسن برکت از دست رفت! / پیام طبرسی: ما هنوز خودمان گیج هستیم که چه اتفاقی افتاده است!

۱۴ روز پیش
یک میلیون و 200 هزار دُز واکسن برکت از دست رفت! / پیام طبرسی: ما هنوز خودمان گیج هستیم که چه اتفاقی افتاده است!

رکنا: مسئول روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از از دست رفتن یک میلیون و 200 هزار دُز واکسن برکت در هنگام پر کردن ویال آن خبر داد.

منبع: رکنا