پشت پرده شلیک به زنان در خیابان‌های اصفهان / وضعیت وخیم 5 زن در بیمارستان

۱۴ روز پیش
پشت پرده شلیک به زنان در خیابان‌های اصفهان / وضعیت وخیم 5 زن در بیمارستان

حوادث رکنا: در گزارشی آمده است که مردی که در اصفهان از پشت به زنان شلیک می‌کرده، بعد از چند روز با وثیقه آزاد شده است.

منبع: رکنا