واکنش سفیر ایران در روسیه به شایعات واکسن «اسپوتنیک وی»

برخی رسانه های شایعاتی را درخصوص واکسن اسپوتنیک وی و تولید مشترک آن در ایران منتشر کردند که سفیر ایران در روسیه بلافاصله آنرا تکذیب کرد.

منبع: اسپوتنیک-ایران