برگزاری همایش مجازی با شعار رعایت پروتکل های بهداشتی برای پیشگیری و ریشه کن شدن بیماری کرونا

رئیس هیئت کونگ فو از برگزاری همایش مجازی کونگ فو با شعار رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.

منبع: برنا