اهمیت سلامت ونشاط اجتماعی در جوامع توسعه یافته/سلامتی و نشاط را در تمام اقشار جامعه نهادینه کنیم

فرماندار رشت درجلسه هیات ورزشهای همگانی استان مطرح کرد:درجوامع توسعه یافته ، سلامت ونشاط اجتماعی اهمیت خاصی داشته واثرات آن در روح وجسم افراد غیر قابل انکاراست.

منبع: برنا