حریفان نازنین ملایی در المپیک مشخص شدند

دختر قایقران ایران حریفانش در بازی های المپیک توکیو را شناخت. 

منبع: ورزش۳