شهرداری برای هوشمندسازی نیازمند همکاری با نهادهای علمی است

۱۱ روز پیش
شهرداری برای هوشمندسازی نیازمند همکاری با نهادهای علمی است

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری تهران و مشهد برای هوشمند سازی شهر گفت: برای موفقیت در این حوزه نیازمند همکاری با نهادها و مراکز علمی هستیم.

منبع: ایسنا