افزایش قیمت سیمان چه تاثیری بر ساخت و ساز گذاشت؟

سیمان ماده اصلی ساخت وساز محسوب می‌شود و کمبود و گرانی این محصول در بازار اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی را با مشکل مواجه ساخته است.

منبع: گسترش