ایجاد انگیزه فعالیت بهتر دستگاه های اجرایی هدف جشنواره شهید رجایی است

رشت - ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان ایجاد انگیزه برای فعالیت بیشتر دستگاههای اجرایی  از لحاظ کمی و کیفی را از اهداف جشنواره  شهید رجایی دانست و گفت: معرفی تعدادی از دستگاهها به عنوان دستگاه برتر به مفهوم عدم فعالیظ مناسب دستگاههای دیگر نیست.

منبع: ایرنا