خبرگزاری فارس - معرفی دستگاه‌های برتر لرستان در جشنواره شهید رجایی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفـت: بر اساس عملکرد سال گذشته دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های برتر استان معرفی شدند.

منبع: فارس نیوز