ترامپ بار دیگر « سازمان ملل» را با «ایالات متحده» اشتباه گرفت

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت :ترامپ یک بار دیگر سازمان "ملل متحد" را با "ایالات متحده" اشتباه گرفت.

منبع: ایسنا