دلایل همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها با سازمان مالیات +فیلم

هادی خانی نماینده سازمان امور مالیاتی درباره دلایل همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها با سازمان مالیات گفت: بسیاری از این نهادها بهانه شان برای نپرداختن مالیات، فراهم نبودن زیرساختها است.

منبع: اقتصاد آنلاین