«سلمان فارسی» به شهرک نور آمد/ عکس

ادامه فیلمبرداری سریال «سلمان فارسی» در شهرک سینمایی نور آغاز شد و احترام برومند و رامونا شاه هم به جمع بازیگران این مجموعه پیوستند.

منبع: خبرآنلاین