سخنرانی ضد ایرانی پادشاه عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل

پادشاه عربستان با طرح ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که ریاض دست صلح به سوی لیران دراز کرد و برای ایجاد روابط مثبتی تلاش کرده است.

منبع: ایسنا