سریال «سلمان فارسی» شهرک سینمایی نور را در اختیار گرفت + تصاویر

با توافق صورت گرفته با شرکت سینمایی نور تابان وابسته به بنیاد مستضعفان، شهرک سینمایی نور در اختیار پروژه سریال «سلمان فارسی» قرار گرفت.

منبع: ایسنا