معاون اجرایی ارتش:نیروهای مسلح ایران در اوج اقتدار هستند

امیر سرتیپ محمودی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای ملی دفاع مقدس (اقتدار 40) گفت: بازدید و رصد مجازی از این نمایشگاه برای جوانان امروز که جنگ را ندیده‌اند، بسیار مفید و اثربخش است.

منبع: ایسنا