تلاش مهین منفرد برای رهایی از دنیای واقعی با نقاشی

مهین منفرد در نمایشگاه آثار نقاشی خود با نام «آشکارگی»، کوشیده فارغ از واقعیت‌های بیرونی، دریافت درونی خود از موضوع را با فرم و رنگ عیان کند.

منبع: خبرآنلاین