باغ موزه آبادان پتانسیل تبدیل شدن به قطب گردشگی دفاع مقدس را دارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: باغ موزه آبادان پتانسیل تبدیل شدن به قطب گردشگی دفاع مقدس را دارد.

منبع: خبرآنلاین