جنگ تحمیلی روی بوم‌های نقاشی

نقاشی‌ها، یکی از مهم‌ترین راویان هشت سال دفاع مقدس هستند.

منبع: ایرنا