پاسکاری غیرمودیان در ادارات مالیاتی

معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: رسیدگی به مالیات غیرمودی موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق دولت می‌شود و ادارات مالیاتی باید براساس دستورالعمل اقدام کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین