بحثی درباره شعر دفاع مقدس

رضا اسماعیلی و محمود اکرامی‌فر به ارائه دیدگاه‌شان درباره شعر دفاع مقدس و تقسیم‌بندی‌هایی که در این حوزه وجود دارد پرداختند.

منبع: ایسنا