شهریار مغانلو «طارمی جدید» فوتبال پرتغال(عکس)

یک سایت پرتغالی از شهریار مغانلو مهاجم ایرانی به عنوان «طارمی جدید» فوتبال پرتغال یاد کرد.

منبع: ورزش سه