هفتادو پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل؛ سران در روز نخست چه گفتند؟

تهران - ایرنا - سالن مجمع عمومی سازمان ملل دیروز (سه شنبه) در حالی شاهد بزرگترین رویداد دیپلماتیک سال 2020 جهان به صورت مجازی بود که موضوع‌هایی چون شیوع ویروس کرونا و تبعات جهانی ناشی از آن، مقابله با یکجانبه گرایی، برقراری آتش بس و صلح در جهان، افزایش فقر و همچنین ضرورت اصلاحات ساختار سازمان ملل، به عنوان مهم ترین محورهای سخنرانی سران کشورها قرار گرفت.

منبع: ایرنا