برنامه‌سازی در سایه جنگ/نامه رزمندگان مانع تعطیلی«محله بروبیا» شد

حسین فردرو از برنامه‌سازان پرکار تلویزیون در سال‌های اوج جنگ تحمیلی، ضمن مرور خاطرات خود از تجربیات آن سال‌ها به طرح برخی ناگفته‌ها درباره چهره‌ها و برنامه‌های شاخص سیما در دهه ۶۰ پرداخت.

منبع: مهر