خبرگزاری فارس - هشدار معاون سازمان مالیاتی درباره پاسکاری غیرمودیان در ادارات مالیاتی +سند

معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: رسیدگی به مالیات غیرمودی موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق دولت می‌شود و ادارات مالیاتی باید براساس دستورالعمل اقدام کنند.

منبع: فارس نیوز