پنج دستگاه اجرایی برتر مازندران معرفی شدند

ساری - ایرنا - پنج دستگاه اجرایی برتر مازندران روز چهارشنبه با برگزاری مراسم پایانی شانزدهمین جشنواره شهید رجایی معرفی شدند و مدیرانشان مورد تجلیل قرار گرفتند.

منبع: ایرنا