شعر پاییزی مظاهر مصفا

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - به تماشای پاییز از پنجره شعر

منبع: ایسنا