چهار کتاب در حوزه دفاع مقدس در شاهرود رونمایی شد

شاهرود – ایرنا – چهار کتاب حوزه دفاع مقدس با عناوین "گنج های شنیدنی"،"همین چند صباح پیش"،" سوت بلبلی" و "مرد کوچک" از سه نویسنده شاهرودی رونمایی شد.

منبع: ایرنا