تلاش غول‌های فناوری برای جلوگیری از رشد استارتاپ‌های نوپا/ بحران‌های اقتصادی؛ خاستگاه پیدایش بازیگران جدید عرصه فناوری

در شرایط رشد و توسعه روزافزون شرکت‌های بزرگ عرصه فناوری مانند گوگل، مایکروسافت و فیسبوک، رقابت با آن‌ها تبدیل به چالشی بسیار بزرگ برای استارتاپ‌های نوپا شده است. اقدامات این شرکت‌ها در زمینه خرید سهام و یا تولید خدمات مشابه با خدمات شرکت‌های کوچک نیز در این زمینه، مزید بر علت شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین