مدیران بحرانی‌ترین دوران تاریخ این مرزوبوم/ سه روایت از فرماندهان

مدیریت یکی از بحرانی‌ترین ادوار تاریخ این آب و خاک به دست فرماندهانی رقم خورد که نسخه‌های‌ طلایی آنها هنوز هم می‌تواند الهام بخش ما برای عبور از پیچ تاریخی این روزها باشد.

منبع: مهر