باقری: صدام و رژیم بعث تنها نمایش قدرت‌های جهانی متجاوز بود

رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: وقتی 8 سال دفاع مقدس را با جنگ‌هایی که بخشی از سرزمین ما را جدا کرده است مقایسه می‌کنیم می‌فهمیم که چه اتفاق مهمی افتاده است.

منبع: ایسنا